ANSÖKAN STÄNGD FÖR 2019

Sunnerdahlska skolfonden


Sunnerdahlska Skolfonden är en stiftelse som förvaltar en donation från 1855 av en tidigare bruksägare, Sven Magnus Sunnerdahl.


Fonden utdelar årligen stipendier för fortsatt utbildning efter grundskolan åt i

  • första hand barn till nuvarande anställda vid Klippans Bruk AB
  • andra hand till ungdomar i f.d. Gråmanstorp (Gråmanstorp - Klippans tätort – Ugglarp) och Västra Sönnarslövs (V Sönnarslöv – Krika) församlingar.
Sven Magnus Sunnerdahl

Sven Magnus Sunnerdahl

Gråmanstorp

V Sönnarslöv

Ansökan

Ansökningshandlingar sändes senast den 22 november 2019 till:

skolfonden@klippansbruk.se

eller


Klippans Bruk AB
Sunnerdahlska Skolfonden
Bruksallén 9
264 39 Klippan

Beslut om tilldelat stipendium meddelas under december månad.

Ansökningsblankett

Ansökningshandlingar finns att ladda ner här:

Ladda ned blanketten

elles hämtas på

  • Klippans Pastorsexpedition
  • Klippans Gymnasieskolas expedition
  • Klippans Bruk AB:s personalavdelning

Booklet 2019

Read here